Mona Lisa na pocztówce. Epizod z życia arcydzieła

Mona Lisa na pocztówce. Epizod z życia arcydzieła
book
Maria Poprzęcka
1992
Aksjosemiotyka karty pocztowej. Materiały sesji naukowej zorganizowanej przez Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, 22-23 maja 1987