„Mijają lata naszego świata...”. Rzeczy ostateczne w sztuce staroobrzędowców

„Mijają lata naszego świata...”. Rzeczy ostateczne w sztuce staroobrzędowców
book
Aleksandra Sulikowska
2006
Apokalipsa. Symbolika – tradycja – egzegeza, t. I