Media w zarządzaniu kryzysowym - szanse i zagrożenia

Media w zarządzaniu kryzysowym - szanse i zagrożenia
book
Paweł Gromek , Krzysztof Kulasza
2013

Media w edukacji. Obszary lokalności - różnorodność współczesności