Kresy utracone - ziemie odzyskane

Kresy utracone - ziemie odzyskane
book
Andrzej Tomaszewski
2006

Dziedzictwo Kresów - nasze wspólne dziedzictwo?