Kresy jako przestrzeń europejska

Kresy jako przestrzeń europejska
book
Jan Kieniewicz
2006

Dziedzictwo Kresów - nasze wspólne dziedzictwo?