Kreatywne wykorzystanie telefonów komórkowych. Twórcza inwencja młodzieży (...)

Kreatywne wykorzystanie telefonów komórkowych. Twórcza inwencja młodzieży (...)
Anna Maria Waligóra-Huk
2013
Kreatywne wykorzystanie telefonów komórkowych. Twórcza inwencja młodzieży w obszarze profilaktyki społecznej – kreacja rzeczywistości z wykorzystaniem mediów

Media w edukacji. Wymiar kulturowy i aksjologiczny