Komunikacja trener–zawodnik. Podstawy teoretyczne, (...)

Komunikacja trener–zawodnik. Podstawy teoretyczne, (...)
book
Agnieszka Świerczyńska , Małgorzata Turska
2012
Komunikacja trener–zawodnik. Podstawy teoretyczne, przejawy, możliwości interwencji psychologicznej

Młoda Psychologia t.1