Jakości życia seniorów w perspektywie psychologicznej jako istotny czynnik (...)

Jakości życia seniorów w perspektywie psychologicznej jako istotny czynnik (...)
book
Katarzyna Sosnowska
2012
Jakości życia seniorów w perspektywie psychologicznej jako istotny czynnik w profilaktyce psychogerontologicznej

Młoda Psychologia t.1