Interakcje stabilności emocjonalnej i sumienności w cyrkularnym modelu osobowości Goldbegra a depresja, mania i psychastenia

Interakcje stabilności emocjonalnej i sumienności w cyrkularnym modelu osobowości Goldbegra a depresja, mania i psychastenia
book
Ewa Skimina , Artur Świtalski
2012

Młoda Psychologia t.1