"I ciągle widzę ich twarze ... "

"I ciągle widzę ich twarze ... "
book
Maria Poprzęcka
1992
Sztuka i historia, Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Kraków, listopad 1988