Hasło "dobrego porządku" w ideologii i życiu politycznym Grecji okresu archaicznego

Hasło "dobrego porządku" w ideologii i życiu politycznym Grecji okresu archaicznego
book
Włodzimierz Lengauer
1988
Świat antyczny. Stosunki społeczne, ideologia i polityka, religia. Studia ofiarowane Izie Bieżuńskiej-Małowist w pięćdziesięciolecie pracy naukowej przez Jej uczniów