Głos w dyskusji

Głos w dyskusji
book
Maria Poprzęcka
1982
Słowo i obraz. Materiały sympozjum Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk, Nieborów, 29 września - 1 października 1977