Funkcjonowanie product placement i jego wpływ na decyzje zakupowe Polaków

Funkcjonowanie product placement i jego wpływ na decyzje zakupowe Polaków
book
Marta Mazur
2013

Media w edukacji. Wymiar kulturowy i aksjologiczny