Funkcja dzieła sztuki, Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Szczecin, listopad 1970

Funkcja dzieła sztuki, Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Szczecin, listopad 1970

1972