Flaxman 1793 - Picasso 1903

Flaxman 1793 - Picasso 1903
book
Maria Poprzęcka
1981
Tessera. Sztuko iako przedmiot badań