Festiwal Kultury Żydowskiej: na pograniczu dwóch światów

Festiwal Kultury Żydowskiej: na pograniczu dwóch światów
book
Janusz Makuch
2008

Przywracanie pamięci : rewitalizacja zabytkowych dzielnic żydowskich w miastach Europy Środkowej