Europejska szkoła dialogu. Jak wyjść z kryzysu białoruskiej tożsamości?

Europejska szkoła dialogu. Jak wyjść z kryzysu białoruskiej tożsamości?
book
Bronislovas Genzelis
2011

50/20. Szkice i eseje na dwudziestolecie Międzynarodowego Centrum Kultury