Europa Środkowa — dwadzieścia lat przemian od bierności do przestrzeni aktywnej

Europa Środkowa — dwadzieścia lat przemian od bierności do przestrzeni aktywnej
book
Jan Sucháček,
2011

50/20. Szkice i eseje na dwudziestolecie Międzynarodowego Centrum Kultury