Dzieje, historie, strzępy opowieści. Historia jako główny składnik kultury europejskiej

Dzieje, historie, strzępy opowieści. Historia jako główny składnik kultury europejskiej
book
Erhard Busek
2011

50/20. Szkice i eseje na dwudziestolecie Międzynarodowego Centrum Kultury