Dziedzictwo żydowskie w przestrzeni Łodzi - problem obecności

Dziedzictwo żydowskie w przestrzeni Łodzi - problem obecności
book
Jacek Wesołowski
2008

Przywracanie pamięci : rewitalizacja zabytkowych dzielnic żydowskich w miastach Europy Środkowej