Dziedzictwo kulturowe w Polsce: system prawny, finansowanie i zarzadzanie

Dziedzictwo kulturowe w Polsce: system prawny, finansowanie i zarzadzanie
book
Jacek Purchla
2013

Kultura a rozwój