Dziedzictwo jako produkt w ujęciu marketingowym

Dziedzictwo jako produkt w ujęciu marketingowym
book
Tomislav Šola
2011

50/20. Szkice i eseje na dwudziestolecie Międzynarodowego Centrum Kultury