Czy artystce wolno wyjść za mąż?

Czy artystce wolno wyjść za mąż?
book
Maria Poprzęcka
1990
Fermentum massae mundi. Jackowi Woźniakowskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin