Dzieje Rzymu. Od czasów najdawniejszych do Konstantyna, Cary M., Scullard H.H., przeł. J. Schwakopf, t. 1-2, Warszawa 1992.

Dzieje Rzymu. Od czasów najdawniejszych do Konstantyna, Cary M., Scullard H.H., przeł. J. Schwakopf, t. 1-2, Warszawa 1992.

1992