Architektura jako wyraz stołeczności Krakowa i Lwowa w dobie nowożytnej

Architektura jako wyraz stołeczności Krakowa i Lwowa w dobie nowożytnej
book
Adam Miłobędzki
2003

Kraków i Lwów w cywilizacji europejskiej : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej w dniach 15-16 listopada 2002