Alternatywy dla „żydowskiego Disneylandu" - przykłady możliwego podejścia do przeszłości żydowskiej w europejskich miastach

Alternatywy dla „żydowskiego Disneylandu" - przykłady możliwego podejścia do przeszłości żydowskiej w europejskich miastach
book
Sandra Lustig
2008

Przywracanie pamięci : rewitalizacja zabytkowych dzielnic żydowskich w miastach Europy Środkowej