Alegorie w drugiej połowie XIX wieku

Alegorie w drugiej połowie XIX wieku
book
Maria Poprzęcka
1973
Sztuka drugiej połowy XIX wieku, Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Łódź, listopad 1971