Akademizm

Maria Poprzęcka
1994

Sztuka świata tom 8