pytania i odpowiedzi

Jakiego rodzaju publikacje są udostępniane w Bibliotece Otwartej Nauki?

W BON udostępnione publikacje monograficzne i artykuły opublikowane w dziełach zbiorowych z dziedzin humanistycznych.

Kto może przekazać swoje publikacje do Biblioteki Otwartej Nauki?

Każdy kto ma na swoim koncie publikację naukową lub popularnonaukową z dziedzin humanistycznych i chciałby ją udostępnić w otwarty sposób.

Jak mogę przekazać swoje publikacje do Biblioteki Otwartej Nauki?

Aby udostępnić książkę w Bibliotece Otwartej Nauki wystarczy wypełnić formularz kontaktowy.

Czy książki opublikowane w Bibliotece Otwartej Nauki będą widoczne w Google Scholar?

Tak. Po pewnym czasie od opublikowania książek w Bibliotece Otwartej Nauki staną się one widoczne dla wyszukiwarki Google Scholar. Dodatkowo autor, którego publikacja zostaje zdigitalizowana otrzymuje jej wersję cyfrową. Może się nią posługiwać wedle uznania w tym umieścić ją w dowolnie wybranym przez siebie miejscu.

Czy opublikowanie swojej książki w Bibliotece Otwartej Nauki wiąże się z jakimiś kosztami?

Opublikowanie książki w BON nie wiąże się z żadnymi kosztami po stronie autora. Zarówno w przypadku książek, które wymagają digitalizacji jak i w przypadku tych, które przekazane są do projektu w wersjach elektronicznych wszystkie koszty związane z ich udostępnieniem ponosi Biblioteka Otwartej Nauki.

Przekazałem majątkowe prawa autorskie do swojej książki, ale chciałbym je udostępnić. Czy mogę to zrobić?

Jest duża szansa, że tak. Aby to zrobić należy przeanalizować najpierw dokładnie.

Czy mogę umieścić swoją książkę zarówno w repozytorium instytucjonalnym jak i w Bibliotece Otwartej Nauki?

Tak. W projekcie wykorzystujemy niewyłączne licencje Creative Commons.Umieszczenie publikacji w Bibliotece Otwartej Nauki nie ogranicza możliwości udostępnienia jej w innym miejscu: bibliotece cyfrowe, repozytorium instytucjonalnym.

Nie wiem, jaki jest status prawny moich książek. Co powinienem zrobić?

Dotrzeć do umowy wydawniczej, która była podpisywana przy okazji publikacji. Na prośbę autora wydawnictwo powinno udostępnić kopię jego umowy.

Jeśli umowa taka nie została sporządzona - autorskie prawa majątkowe do tekstu w większości przypadków leżą po stronie autora.

W jakim zakresie użytkownicy będą mogli wykorzystywać mój tekst umieszczony w Bibliotece Otwartej Nauki?

Użytkownicy będą mogli wykorzystywać publikacje zgodnie z licencją, którą wybiera autor. Projekt promuje licencje Creative Commons, które sa narzędziem prawnym stworzonym z myślą o licencjonowaniu materiałów znajdujących się w dystrybucji elektronicznej. Zastępują tradycyjny model „Wszystkie prawa zastrzeżone” zasadą „Pewne prawa zastrzeżone” – przy jednoczesnym poszanowaniu zasad prawa autorskiego. Licencje Creative Commons oferują różnorodny zestaw warunków licencyjnych – swobód i ograniczeń. Więcej informacji o licencjach Creative Commons można znaleźć tu: http://creativecommons.pl/
poznaj-licencje
-creative-commons/


Autorom polecamy licencje otwarte: CC BY http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/pl/
i CC BY SA http://creativecommons.org/
licenses/by-sa/3.0/pl/
dające najszerszy zakres wykorzystania udostępnionych na nich materiałów.

Na jakich licencjach publikowane są książki w Bibliotece Otwartej Nauki?

W ramach projektu posługujemy się licencjami Creative Commons. Są one narzędziem prawnym stworzonym z myślą o licencjonowaniu materiałów znajdujących się w dystrybucji elektronicznej. Zastępują tradycyjny model „Wszystkie prawa zastrzeżone” zasadą „Pewne prawa zastrzeżone” – przy jednoczesnym poszanowaniu zasad prawa autorskiego. Licencje Creative Commons oferują różnorodny zestaw warunków licencyjnych – swobód i ograniczeń. Więcej informacji o licencjach Creative Commons można znaleźć tu: http://creativecommons.pl/
poznaj-licencje
-creative-commons/


Autorom polecamy licencje otwarte: CC BY http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/pl/
i CC BY SA http://creativecommons.org/
licenses/by-sa/3.0/pl/
dające najszerszy zakres wykorzystania udostępnionych na nich materiałów.